English |

產品


 
環保袋

 
無紡布色板

 
環保袋價目
 

 

查詢及報價


 
客戶服務熱線:
  (852) 2415 2330

 
傳真熱線:
  (852) 3013 8821

 
電郵:
 info@hkrecyclebag.com

 
 

 


   環保袋

 
   
RB201
 
 RB202  RB203  RB204
   
RB205
 
 RB206  RB207  RB208
   
RB209
 
 RB210  RB211  RB212
   
RB213  RB214  RB215  RB216
   
RB217
 
 RB218  RB219  RB220
       
   

Page 1 | 2 | 3 | 4 | 5


   以上圖片只供參考

   本公司可替客人訂做其他尺寸,如欲查詢,歡迎致電我們客戶服務熱線 (852) 2415-2330

 

 
© 2007 Hong Kong Recycle Bag Limited 香港環保袋有限公司 All Right Reserved