English |

產品


 
環保袋

 
無紡布色板

 
環保袋價目
 

 

查詢及報價


 
客戶服務熱線:
  (852) 2415 2330

 
傳真熱線:
  (852) 3013 8821

 
電郵:
 info@hkrecyclebag.com

 
 

 


   環保袋

 
   
RB401  RB402  RB403  RB404
 
   
RB405  RB406  RB407  RB408
 
   
RB409  RB410  RB411  RB412
 
   
RB413  RB414  RB415  RB416
 
   
RB417  RB418  RB419  RB420
 
       
   

Page 1 | 2 | 3 | 4 | 5


   以上圖片只供參考

   本公司可替客人訂做其他尺寸,如欲查詢,歡迎致電我們客戶服務熱線 (852) 2415-2330

 

 
© 2007 Hong Kong Recycle Bag Limited 香港環保袋有限公司 All Right Reserved